אתגרים בהקמת מערכת הסעת המונים בירושלים - יישום לקחים מביצוע הקו האדום.

אירוע PMI, שלישי, 5 ביוני 2018, 11:30
זוהר זולר

זוהר זולר

מנכ"ל צוות אב לתחבורה

הרצאות נוספות באירוע PMI

Open Accessibilty Menu