בינוי 2.0

אירוע PMI, שלישי, 5 ביוני 2018, 12:15

קבלת החלטות סינרגטיות וניהול מגה פרויקט לביצועים מיטביים על ידי יישום שיטות אג'יליות מתקדמות בעולם הבינוי 

דורון גבאי

דורון גבאי

TF & IM PIT Leader

Intel

הרצאות נוספות באירוע PMI

Open Accessibilty Menu