טיפול זוגי למנהל העסקי ומנהל הפיתוח במשרד ה PMO

אירוע PMI, שלישי, 5 ביוני 2018, 14:40

בעולם הפיתוח האג'ילי אין התייחסות לעולם הפרויקט, ואף יש התנגשות בין שני העולמות הללו:

·         העולם האג'ילי - welcome changes בו יש אי ודאות בטווח הרחוק.

·         עולם ניהול הפרויקטים – מסורתי, המחויב לתכולה, לוחות זמנים ותקציב.

נוצר קושי להבין משמעויות פרויקטאליות, לנהל תכניות עבודה ותקציבים. על כן, גדל הפער בין עולם הפיתוח ההנדסי לעולם העסקי.

בהרצאה תוצג הדרך ליצירת החיבור בין שני העולמות.

הפתרון כולל מתודולוגיה שגישרה על הפערים הללו ועל החיבור בין שני הכלים (TFS-MSP) תוך יכולת סנכרון אוטומטית.

הרצאות נוספות באירוע PMI

Open Accessibilty Menu